xsld870317 发表于 2007-4-21 05:37:14

真是太棒了 好久没听到这么好听的音乐了

lgwoxinfeixiang 发表于 2007-4-21 19:23:51

:) :) :) :) :) :) :) :)

qingfeng1007 发表于 2007-4-22 08:37:05

fafaffafafa

lsjlxjll 发表于 2007-5-2 17:30:27

..

老要回答
郁闷啊啊啊

jixiaoyu 发表于 2007-5-2 22:55:29

好东西 有帮助

haoyunxiang 发表于 2007-5-7 22:24:39

太美妙了,从来都没有听到过这么好听的古典萨克斯。

古典音符 发表于 2007-5-8 23:31:35

太牛了

看看人家的音色!太佩服了!演奏古典萨克斯能有这样的表现力国内实在难得!技巧性很强,处理得很好!

董事长工作室 发表于 2007-5-9 08:35:05

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

joeo525 发表于 2007-5-9 16:50:23

哇!!!
棒极了!!:o

你几行几 发表于 2007-5-10 20:46:48

:) :) :) :) 太好听了.

zhengbs2005 发表于 2007-5-14 11:01:08

太棒了!
我喜欢!
:lol

延音键 发表于 2007-5-15 01:11:09

你就是活雷锋啊
永远支持

leozly 发表于 2007-5-15 09:27:52

:) :'( :$ ;P

床前月光 发表于 2007-5-16 15:49:52

好听  可我下不了55555555

ren131018 发表于 2007-5-16 18:44:13

niu

..................................................................................
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
查看完整版本: 萨克斯四重奏CD《四季》推荐下载!