zhangyi_8319 发表于 2007-9-12 11:39:02

本人收集的一些单簧管书籍

和大家交流一下教材,嘿嘿^支持知识版权,只展示正版书籍,所有电子档及复印文件就不方便展示了。
很懒,没有分类!

http://photo5.yupoo.com/20070923/135804_1067386118_xcrgynib.jpg http://photo5.yupoo.com/20070923/135804_1730137252_ksobmpon.jpg

http://photo5.yupoo.com/20070923/135803_425786121_xkndrxpy.jpg http://photo11.yupoo.com/20070923/135803_315337060_ngutiwmo.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/1.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/2.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/3.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/4.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/5.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/6.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/7.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/8.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/9.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/10.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/11.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/71.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/13.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/14.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/15.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/16.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/17.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/18.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/19.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/20.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/21.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/22.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/23.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/24.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/25.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/26.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/27.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/28.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/29.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/30.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/31.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/32.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/33.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/34.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/35.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/36.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/37.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/38.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/39.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/40.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/41.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/42.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/43.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/44.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/45.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/46.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/47.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/48.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/49.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/50.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/51.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/52.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/53.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/54.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/55.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/56.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/57.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/58.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/59.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/60.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/61.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/62.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/63.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/64.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/65.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/66.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/67.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/68.jpg

http://music.cnbrass.com/jenny//pic/69.jpghttp://music.cnbrass.com/jenny//pic/70.jpg

王杨 发表于 2007-9-13 19:30:58

看不到~~是不是回复后能看呀????
试下~~ 莫怪

dyl 发表于 2007-9-14 16:09:11

:) :) :) :)

jmsht4488 发表于 2007-9-17 23:33:36

支持一下,可以下载吗?:loveliness: :loveliness: :loveliness:

管乐66 发表于 2007-9-21 14:59:01

看不到啊遗憾

美妙的单簧管 发表于 2007-9-22 00:00:02

重新整理一下如何啊?
根本看不到!

sjbgsy 发表于 2007-9-22 21:33:40

Jenny老师,看不到图片呀。请您重新整理一下。

zhangyi_8319 发表于 2007-9-24 07:57:31

不好意思,只是和大家交流的,书的内容没有放上来。有兴趣的可以去书店买。

九指琴魔 发表于 2007-9-24 13:57:34

没太懂   看不到!

乌木一根RC 发表于 2008-9-2 22:38:07

有没有《罗查若夫军乐教材(四)》?哪有卖的?谢谢

管乐66 发表于 2008-9-18 21:36:23

看到过书店都有买的

badn1028 发表于 2008-11-13 03:17:28

美女老师!您找到李昌云老师的循环换气这本书了么?我这里有,我吧原版给您吧,我自己复制一本用就可以了!

乌木花纹 发表于 2009-7-19 05:58:31

原帖由 badn1028 于 2008-11-13 03:17 发表 http://bbs.cnbrass.com/images/common/back.gif
美女老师!您找到李昌云老师的循环换气这本书了么?我这里有,我吧原版给您吧,我自己复制一本用就可以了!

yishengdanhuang 发表于 2009-7-19 14:58:15

单簧艺术很好,学习过!

caoruming 发表于 2009-8-8 21:19:33

非常好 非常好

非常好 非常好
页: [1] 2
查看完整版本: 本人收集的一些单簧管书籍

德国JK号嘴