Ksg121 发表于 2017-4-28 09:08:55

出售老星海带扳机的5208型高端号,懂的人自然懂

老星海5208带扳机的高端号,音色音质好,按键顺滑自如,红黄白三色小号。缺点:由于时间久了,调音管不能拔出,但不影响演奏。此号得到业内人士广泛好评,是初学者的绝好利器。不比雅马哈初级号逊色。学着发一些相片,在下面。不知道怎么发到一个楼层。有会的朋友能不能教教我呢?20多年的号到现在还没有锈迹,只是有些使用痕迹。不能不说是铜质和镀层好。

https://2.taobao.com/item.htm?id ... &abbucket=14#detail

Ksg121 发表于 2017-5-3 14:53:17

http://chuantu.biz/t5/77/1493793464x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793549x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793595x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793635x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793679x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793780x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793835x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793887x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793952x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493793952x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493794068x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493794114x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493794158x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493794226x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493794332x2890171797.jpghttp://chuantu.biz/t5/77/1493794372x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 14:55:16

http://chuantu.biz/t5/77/1493793464x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 14:57:33

/t5/77/1493794639x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 14:58:25

http://chuantu.biz/t5/77/1493794692x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 14:59:51

http://chuantu.biz/t5/77/1493794763x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:00:50

http://chuantu.biz/t5/77/1493794838x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:01:58

http://chuantu.biz/t5/77/1493794895x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:03:13

http://chuantu.biz/t5/77/1493794966x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:05:58

http://chuantu.biz/t5/77/1493795142x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:08:45

http://chuantu.biz/t5/77/1493795220x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:10:18

http://chuantu.biz/t5/77/1493795359x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:11:50

http://chuantu.biz/t5/77/1493795468x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:13:41

http://chuantu.biz/t5/77/1493795608x2890171797.jpg

Ksg121 发表于 2017-5-3 15:14:41

http://chuantu.biz/t5/77/1493795663x2890171797.jpg
页: [1] 2
查看完整版本: 出售老星海带扳机的5208型高端号,懂的人自然懂

德国JK号嘴