jeez 发表于 2015-3-6 11:45:45

二手fox242d 出售

出售一只自用fox242d大管。音色音准都十分好。08年在中国购得。从08-13年它随我从中国到了德国。13年在德国从新翻新和保养,垫子全部换了新的,并加装mönig原厂平衡杆。翻新后开始借用学校乐器基本没有使用。9.5成新。有兴趣的请私密!!http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/9b284b166d224f4a22f2456e0df790529922d1b2.jpghttp://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/857c26dda3cc7cd9cf4602a43d01213fb90e91b2.jpghttp://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/14be5dfbb2fb43166d7f4c0724a4462308f7d3b9.jpghttp://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/ea2ef4039245d688436384d9a0c27d1ed31b24b8.jpghttp://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/78dcd1f9d72a60593c73d7672c34349b023bbaba.jpghttp://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/5f15afefce1b9d16aaa4ac1cf7deb48f8d5464ba.jpg

jeez 发表于 2015-3-24 17:39:14

详细乐器图片在 http://tieba.baidu.com/p/3619586520。
页: [1]
查看完整版本: 二手fox242d 出售