ltgang 发表于 2007-8-14 09:00:34

顶!!!顶!!!!!顶!!!!!!

yzr5931 发表于 2007-8-23 10:13:33

疑梅耶是最伟大的单簧管演奏家

liweixiang 发表于 2007-8-25 13:26:06

顶顶顶顶顶

顶顶顶顶顶

able_chen 发表于 2007-8-28 16:50:35

确实是好东西,现下了再说,谢谢楼主了^_^

tianxu200509100 发表于 2007-8-29 18:15:11

回复 #1 stephen 的帖子

顶`````````

tangjixiong 发表于 2007-8-31 03:09:56

:) :) :) :) :) :) :)

haoge 发表于 2007-9-28 21:36:01

谢谢楼主,太棒了!

luohanchen 发表于 2007-9-29 08:19:00

第三协奏曲!

我真想不到这么有灵气!

他真不象一个德国人

chesy 发表于 2007-9-30 21:28:32

应该很棒哦,哈哈~~~~~~~~~~~~

玉树峯峯 发表于 2007-10-1 20:52:21

顶!
黑管就是好听.

0000 发表于 2007-10-2 14:47:42

hao..............................

yanbxf 发表于 2007-10-7 16:50:51

曲子非常美妙,演技非常高超。真让人陶醉了

perryzw 发表于 2007-10-8 18:59:03

顶!!!顶!!!!!顶!!!!!!

255242 发表于 2007-10-10 00:34:57

真心谢谢搂主,我找了好久了。

tosshan 发表于 2007-10-24 11:01:23

好~~~~~~~~~~~~~~~~
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19
查看完整版本: 萨宾·梅耶单簧管协奏曲CD下载!